Untitled Document
 • Kan kromosomscreening tillåtas i Sverige?


  PGS-metoden innebär att man screenar embryona för kromosomavvikelser och väljer ut de som har störst sannolikhet att överleva.

  Metoden kan ge fler lyckade IVF-behandlingar och är tillåten i Finland, Danmark med flera andra länder. Nu undersöker forskare vid IVF-kliniken och Karolinska sjukhuset om PGS-metoden kan bli tillåten i Sverige.

  Läs mer
  Kromosomscreening kan leda till fler IVF-bebisar
  IVF-laboratoriet
  Omdiskuterad IVF-metod kan bli tillåten
  Kromosomscreening kan ge fler IVF-barn