Untitled Document
 • Delta i studie om hur familjer bemöts i samhället efter donationsbehandling

  Om du är en del av en familj som bildats genom donation, eller om du själv blivit till genom donationsbehandling är du välkommen att delta i denna internationella jämförande studie.

  Syftet med studien är att undersöka hur samhället bemöter familjer som bildats genom donationsbehandling. Studien genomförs som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och University of Leuven i Belgien och de har tidigare genomfört en liknande studie riktad mot lärare eftersom de är i daglig kontakt med familjer.

  
Webbenkäten tar ungefär 35 minuter att besvara. Som tack för hjälpen har du chansen att vinna ett presentkort värt 500 kr. Ett presentkort lottas ut per 50 deltagare.

  Mer information om studien och åtkomst till enkäten hittar du här: Familjer-efter-donationsbehandlingar-enkät

  Kontakt
  
Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta studieansvariga: docent Claudia Lampic och dr. Astrid Indekeu.