Untitled Document
 • Trots lagändring – insemination av ensamstående dröjer på många håll i landet

  1 april 2016 trädde lagändringen i kraft – nu ska även ensamstående kvinnor kunna bli gravida genom assisterad befruktning. Trots det kommer det dröja på många håll i landet innan kvinnorna ens får ställa sig i kö.

  Anledningen är att många av landstingen väntar in tydligare riktlinjer kring resurser och hur vården för kvinnorna ska se ut. Riktlinjer finns redan för samkönade par och heterosexuella par, men enligt Sveriges Kommuner och Landsting måste den uppdateras för att även gälla ensamstående kvinnor.

  För att genomgå en assisterad befruktning ska den ensamstående kvinnan genomgå samma tester som en kvinna i en parrelation. De medicinska, psykologiska och sociala förhållandena bedöms av en läkare. För att få behandlingen betald får inte kvinnan vara äldre än 40 år och får inte heller ha barn sedan tidigare.

  Ensamstående kvinnor får ett antal försök med provrörsbefruktning och inseminering med donerade spermier. Kvinnorna får bara använda sina egna ägg vid provrörsbefruktningen vilket skiljer sig från reglerna för par, då man även får använda donerade ägg. I lagtexten nämns det också att den ensamstående kvinnan även kan föreslå att spermier från en känd donator används, om läkaren anser det lämpligt.

  Alla partier i riksdagen stöttade lagändringen förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, med hänvisning till att alla barn ska ha rätt till två föräldrar.

  Läs mer
  Sveriges Radio: Trots lagändring – ensamma kvinnor nekas insemination
  24 Blekinge: Ensamstående barnlängtande kvinnor får vänta: “Vi har inga riktlinjer att gå efter”
  nwt.se: Samma rättigheter för ensamstående
  Sveriges Radio: Ensamstående kvinnor på Gotland nekas konstgjord befruktning
  Expressen: Därför provocerar den nya befruktningslagen
  DN: Ny lag – men insemination av ensamstående dröjer
  Sveriges Radio: Skarp kritik mot landstingen när ensamstående nekas insemination

  Sveriges riksdag: Riksdagen med betänkande, debatt, omröstning och beslut