Untitled Document
 • Vill du bli donator?

  Vill du donera ägg eller spermier?

  Anmäl ditt intresse vid närmaste universitetssjukhus.

  Spermiedonator: Ring nedanstående nummer eller maila så får du information om hur det går till och vad som krävs.
  Äggdonator: Du kallas för besök till läkare, barnmorska och kurator. Efter medicinsk och psykosocial bedömning avgörs om du kan donera ägg. Infektionsprover kommer att tas två gånger, med minst 6 månaders mellanrum. Behandlingen är avgiftsfri och i vissa fall kan en ersättning ges för att täcka omkostnader i samband med behandlingen.

  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm
  08-585 814 32 Du kan även maila till fertilitetsenheten@hs.se

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
  031-342 37 84
  Du kan även maila till donation.repromed.omr-oss.su@vgregion.se

  Universitetssjukhuset MAS i Malmö
  040-33 21 60 Du kan även maila till: rmc.umas@skane.se

  Akademiska Sjukhuset i Uppsala 018-611 57 07 Du kan även maila till rpc@kk.uas.lul.se

  IVF-kliniken Umeå i samarbete med Norrlands
  Universitetssjukhus, Umeå
  090-785 26 00

  Universitetssjukhuset i Örebro
  019-602 18 95.
  Du kan även maila till: fertilitetsenheten.uso@orebroll.se

  Universitetssjukhuset i Linköping
  013-22 31 70