Untitled Document
 • Förkortningar Ordlista

  Vad betyder alla förkortningarna?

  UL Ultraljud
  VUL Vaginalt ultraljud
  ÄL Ägglossning
  IVF In vitro fertilizatio = provrörsbefruktning
  CSI mikroinjektionsteknik, en spermie förs in i ägget via en nål
  ÄP Äggplockning
  ET Embryo Transfer, återföring av ägg
  FET Frosen Embryo Transfer, återföring av ett ägg som varit i frysen
  BIM Beräknad Icke Mens
  SM Surrogatmamma
  IP Intended parents, Tilltänkta föräldrar
  IM Intended mother, Tilltänkt mamma
  IF Intended father, Tilltänkt pappa
  TS Traditional surrogacy, Använda egna ägg
  GS Gestational surrogacy, Använda donerade ägg